Zusterbroedplaats BOGOTÁ zoekt bestuur Stichting Culturele Programmering BOGOTÁ

BOGOTÁ is een broedplaats in de MetropoolRegio Amsterdam, gelegen te Halfweg. Een culturele en creatieve hotspot waar veel kunstenaars, creatieven, muzikanten en startende ondernemers een plek hebben gevonden op een inspirerend gebouwencomplex.
Om de volgende stap te zetten in de professionalisering van de culturele programmering bij Broedplaats BOGOTÁ is het nodig om de Stichting Culturele Programmering BOGOTÁ op te zetten. Voor deze stichting in oprichting is BOGOTÁ op zoek naar een bestuur: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Het uitvoerende werk wordt gedaan door de cultureel programmeur en de dagelijkse leiding van BOGOTÁ. De taken van de stichting zullen bestaan uit de ondersteuning, verantwoording, externe financiering, controle op de uitvoering, etc. Aangezien het een stichting met een ANBI-status is, zoeken we specifiek naar een onafhankelijk bestuur.

Klik hier voor meer informatie en een uitgebreide vacature