AIR: Erik Aardema

Biografie 
Beeldend kunstenaar Erik Aardema (1995) behaalde zijn bachelor in Fine Art aan de AKI Artez Academie voor de Kunsten in Enschede in 2019. Na zijn afstuderen kreeg hij het Havenkwartier Labfonds uitgereikt als ondersteuning voor kunstenaars aan het begin van hun carrière. Sinds 2022 volgt hij een Master Spatial Strategies aan de Muthesius Academy in Duitsland en onlangs voltooide hij een gastsemester Experimental Design aan het instituut Experimental Design and Media Cultures van de HGK in Basel. 

In zijn artistieke praktijk heeft Erik een specifieke interesse in de sporen van menselijk ingrijpen in gebouwde en natuurlijke omgevingen. Dit, in combinatie met zijn liefde voor materiaalonderzoek en een interesse in het creëren van onlogische en irrationele werelden, resulteert in een praktijk die de centrale positie van de menselijke waarneming in twijfel trekt. 

In zijn naïeve benadering ten opzichte van de maakprocessen die horen bij het creëren van een kunstwerk en zijn speelse omgang met betrekking tot materiaal, creëert Erik werken die zowel onverwacht als vertrouwd zijn, zowel fragiel als hard en zowel vrij bewegend als plaatsgebonden. 

Projectplan
Tijdens mijn verblijf in de Batterij aan den Sloterweg, wil ik me focussen op het experimenteren met verschillende maak- en onderzoeksprocessen in mijn werk. Daarbij wil ik het belang van visuele waarneming in mijn werk bevragen en op zoek gaan naar een experimentele benadering waarin, geschreven tekst, gevoel, materiaal en tactiliteit de boventoon voeren. Deze alternatieve waarnemingen ga ik vervolgens vertalen in ruimtelijk onderzoek waarmee ik de Batterij en haar omgeving ga bevragen en waarin de resultaten van deze bevragingen de start vormen voor nieuw werk.

Om deze onderzoeksfase te beginnen ga ik me verder verdiepen in het integreren van geschreven tekst in mijn werk. Dit is iets waar ik tijdens mijn masterstudie mee ben begonnen en het is een methode die ik graag verder wil ontwikkelen. In combinatie met het locatieonderzoek ga ik een tekst schrijven op verschillende plekken in en om de bunker. Hierbij wil ik me vooral laten leiden door niet visuele waarnemingen zoals gevoel, geur en geluid en deze waarnemingen combineren met eerder geschreven en gelezen teksten. 

De resultaten die voortkomen uit deze excursies ga ik vervolgens verwerken in de batterij waarbij ik op experimentele wijze ga uitzoeken hoe ik een tekst kan toepassen in het maakproces. Hierbij wil ik me uiteindelijk toeleggen op het creëren van een sculpturale installatie of interventie in de batterij waarin de materialen: staal, aluminium, gips en beton een hoofdrol zullen spelen.