Geschiedenis

Rondom Amsterdam ligt een bijzondere 135 kilometer lange verdedigingslinie van 42 forten en vier batterijen, dijken en sluizen: de Stelling van Amsterdam. 

Deze linie werd gebouwd tussen 1885 en 1919 en was bedoeld om bij te dragen aan de verdediging van ons land tegen omliggende grootmachten. Met een ingenieus systeem van sluizen, duikers en dijken kon het land buiten deze linie onder 20-30 cm water worden gezet. Daardoor werd het gebied onbegaanbaar en moest een vijand wegen en dijken gebruiken, waaraan forten werden gebouwd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden wel troepen gemobiliseerd en de Stelling wel in staat van verdediging gebracht, maar er is nooit gevochten.

De Geniedijk is een verdedigingslinie in de Haarlemmermeer, onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Ter hoogte van de Rijnlanderweg, toen nog de Sloterweg, bij Hoofddorp is in 1906 een klein fort gebouwd, een zogenoemde gekazematteerde batterij, met als naam ‘Batterij aan den Sloterweg. Het had alleen als taak om met geschut het terrein voor de Geniedijk te bestrijken, in samenwerking met Fort bij Hoofddorp en Fort bij Aalsmeer.

Aan de andere kant van de Rijnlanderweg werden rond 1956 in de Geniedijk acht munitiebunkers van 90m2, bommenplatforms en een scherfmuur gebouwd. Hierin werd munitie opgeslagen voor een squadron van de Koninklijke Luchtmacht dat in geval van oorlog naar Schiphol zou worden overgeplaatst. Tot 1977 maakte Defensie gebruik van de gebouwen, daarna werden ze verhuurd voor explosievenopslag en verpauperden ze steeds verder.

Sinds 1996 staat de Stelling op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Veel van de forten en batterijen hebben nu een andere bestemming gekregen. Ieder fort en iedere batterij is op een andere manier hergebruikt. Van museum tot paviljoen, van kunsthuis tot informatiecentrum. Voor meer informatie over de complete linie ga naar de website van de Stelling van Amsterdam.

(bron: Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam)