STEFANO MURGIA

Stefano Murgia nam deel aan de korte zomerresidentie in 2021, dat heeft geleid tot de expositie ‘Fully Charged’.

Als geluidskunstenaar is Stefano Murgia op zoek naar nieuwe manieren voor het creëren en presenteren van muziek. Na zijn studie geluidstechniek zette hij zijn onderzoek naar geluid voort op de studie ArtScience aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Hier kreeg hij de kans om geluid op een filosofische en wetenschappelijke manier te benaderen. In deze periode begon Murgia met het creëren van zijn eigen instrumenten en luidsprekers geïnspireerd door het werk van onder anderen Harry Partch en Moondog.


De laatste jaren richt Murgia zich vooral op onderwerpen als ‘sonic architecture’ en ‘acoustic ecology’.  Zo heeft hij zich laten inspireren door het “source-path-receiver” concept om tot nieuwe projecten te komen. Waar het normaal gebruikt wordt om omgevingslawaai aan te pakken, gebruikt Murgia dit model als beginpunt voor zijn werk. Hij interpreteert het source-path-receiver concept als volgt: De creatie van het geluidsbron, de locatie waar het komt te staan en de manier hoe het waargenomen zal worden.

Voor meer informatie ga naar de website van Stefano Murgia