Annabelle Binnerts & Bart Lunenburg nieuwe kunstenaars in de Batterij!

Van februari t/m april werken Bart Lunenburg en Annabelle Binnerts in de Batterij aan den Sloterweg. Lees hier meer over hun werk:

Bart Lunenberg

In zijn werk onderzoekt Bart Lunenburg (1995) architectuur en stedenbouw en benadert deze vanuit een breed scala aan media: fotoseries, sculpturen en maquettes, videowerken en tekeningen, die vaak samenkomen in ruimtelijke installaties. Hij vindt de ideologieën waarmee architectonische ruimtes om ons heen worden ontworpen erg fascinerend; bijvoorbeeld het modernistische idee dat daglicht en ruimte primaire voorwaarden zijn voor menselijk welzijn en geluk. Ramen, muren en façades zijn een terugkerend motief in het werk van Lunenburg. In zijn praktijk heeft hij zich de afgelopen jaren gericht op de functie en rol van ‘het raam’ in onze dagelijkse omgeving en als motief in de kunst- en architectuurgeschiedenis. In zijn recente en lopende project A Building’s Memory onderzoekt Lunenburg de manier waarop architectuur word opgebouwd en hoe deze uiteindelijk weer afgebroken word. Daarbij probeert Lunenburg vorm te geven aan de herinnering van gebouwen zelf en onderzoekt hij de architectuurgeschiedenis van de plaatsen waar hij werkt en exposeert. Maquettes vervullen een centrale rol in zijn werk. Maquettes bouwen is een manier om letterlijk grip te krijgen op gebouwen die nog gerealiseerd moeten worden, maar ook als manier om de gebouwen of architectonische fragmenten uit het verleden terug te halen.

Annabelle Binnerts

Annabelle Binnerts (1995) is beeldend kunstenaar, werkzaam in Rotterdam & Utrecht. Taal staat centraal in haar beeldend werk, zowel als onderwerp als als materiaal. In veel van haar werken zijn door haarzelf geschreven of gevonden zinnen en woorden te zien. Ze werkt in verschillende media; tekeningen, sculpturen, video en performance, die uiteindelijk vaak samen als één geheel worden gepresenteerd. Ze is in het bijzonder geïnteresseerd in hoe we taal gebruiken om plaatsen of ruimtes te omschrijven. Hoe we bijvoorbeeld een woord hebben verbonden aan elke plaats op aarde (Die vervolgens terug te lezen zijn in kaarten en atlassen), maar ook hoe je tijdens het lezen van een boek verschillende soorten ruimtes kunt ervaren door middel van de tekst die je erover leest. Daarnaast houdt ze zich veel bezig met wat het betekent om met tekst te werken in een beeldende context: wat het verschil is tussen de rol van de lezer en de rol van de toeschouwer, en wat er precies verandert als je zinnen losweekt van de pagina en ophangt aan de muur.