ARTIST IN RESIDENCE: JOCHEM ESSER

Jochem Esser
Jochem Esser is een kunstenaar die gefascineerd is  door de relatie tussen mens en techniek. Hij maakt gebruik van ongewone combinaties van uiteenlopende technieken om de techniek zelf onderwerp te maken. Op deze manier creëert hij situaties waarin wij ons bewust worden van de relatie die wij hebben met technische objecten.

GinDS
Ik wil tijdens mijn residentie periode bij GinDS mij vooral concentreren op de relatie tussen de ruimte, objecten die geluid produceren en het geluid zelf als fenomeen.
Voor deze werkperiode heb ik een serie objecten gemaakt bestaande uit elektronica die geluid genereren en handgeboetseerde keramische klankkasten. Deze klankkasten veranderen het geluid door hun akoestische eigenschappen. Ze geven het geluid een eigen akoestische identiteit en op zijn beurt geeft het geluid het object een identiteit.  De ruimte zelf wordt een klankkast. Het geheel wordt een akoestische machine zonder begin of eind maar in plaats daarvan constant in wording is.

Website Jochem Esser