ARTIST IN RESIDENCE: LISA SEBESTIKOVA

” Als kunstenaar hou ik me voortdurend bezig met vertrouwde elementen; bijvoorbeeld een huis, of een muur. Als ik naar alledaagse dingen kijk heb ik de drang om de eigenschappen van dat object – zowel fysiek als immaterieel  – opnieuw te ontdekken.”

” Alledaagse voorwerpen roepen onbewuste, reflexmatige gedachten op in elke gebruiker – dat maakt ze alledaags. Om tot de essentie van deze voorwerpen te komen, onttrek ik ze uit hun functie en deconstrueer ik ze tot het moment dat dit proces verstoord wordt. De beelden die hieruit voortkomen benader ik op verschillende manieren, van instinctief tot artificieel. Gaandeweg creëer ik een nieuwe logica die ik vervolgens gebruik om het object te reconstrueren tot iets dat zowel vertrouwde als nieuwe gedachten oproept. ”

” Ik vertrouw op de verbeelding van de kijker. Iemand die mijn werk bekijkt, wordt geconfronteerd met een manipulatie van het archetype van dat object. Het object voelt vertrouwd, maar suggereert tegelijkertijd een vervormde versie van de werkelijkheid. De eenvoud die ik keer op keer nastreef, begeeft zich op het spanningsveld tussen associatie en vervreemding. ”


Lisa Sebestikova