FULLY CHARGED: MARTIJNTJE VAN SCHOOTEN

In 2022 studeerde Martijntje van Schooten af aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. In datzelfde jaar richtte ze met een aantal klasgenoten M O N D A G collectief op, een kunstenaarscollectief dat wekelijks samenkomt en tweemaal per jaar exposeert.

Eerder studeerde Martijntje Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht en werkte ze in coördinerende functies in het culturele veld bij onder meer Stichting De Appel, gemeente Haarlemmermeer en de Rijksakademie van beeldende kunsten. Naast haar werk als beeldend kunstenaar werkt ze momenteel als fondsenwerver bij Frans Hals Museum in Haarlem.

Werkplan Fully Charged 2023

In mijn werk onderzoek ik ruimte. Ik houd me bezig met vragen rondom grenzen en begrenzing, vaak in relatie tot (de historie of de functie van de) architectuur. Ik ben met name geïnteresseerd in dat deel van de ruimte dat tegen een begrenzing aanzit.

Mijn installaties bestaan vaak uit hout of karton, met toevoeging van tekeningen, video of keramische objecten.

In mijn onderzoeken pel ik de ruimte af tot de essentie en maak ik zodoende de onzichtbare inhoud zichtbaar – dikwijls door er een installatie in te plaatsen. Hiermee geef ik toegang tot een wereld die zich in die restruimte bevindt. Voor zo’n onderzoek is verblijfstijd nodig waarin kijken, meten en voelen essentieel zijn.

In het verlengde van mijn interesse in ruimte en begrenzing, ben ik gefascineerd door ‘het verhaal in het gebouwde’: de menselijke verhalen of levens in een ruimte, het al dan niet verhuizen van het verhaal als de mens uit een ruimte vertrekt en hoe de mens het gebouwde als omkleding ervaart voor zijn eigen belevenissen.

De historische ruimtes van de batterij zijn gebouwd als onderdeel van de Stelling van Amsterdam, maar zijn niet of nauwelijks actief in gebruik geweest. Het gaat dus om een historische ruimte die nagenoeg leeg is gebleven, zonder volledige uitvoer van de functie. Dit is voor mij een interessant gegeven; deze leegte zal het uitgangspunt voor mijn onderzoek tijdens de residentie.